2011. február 22., kedd

Hogyan képzelem az optimális mezőgazdaságot

Be kell látnunk ha akarjuk ha nem, hogy országunk ipara lassan csődbe megy, vagyis ami a megyénket illeti sajnos már nagyon közel állunk ahhoz. Feltevődik a kérdés, mit is tudunk milyenkor tenni? A legokosabb döntés kihasználni a természeti erőforrásokat, vagyis az anyaföldet, amely évszázadokon keresztül nyújtott megélhetést az őseink számára, és nyújthat nekünk is, tévedés ne essen nem kell mindenki azzal foglalkozzon, de ha elindul egy pozitív folyamat és tőke áramlik a megyébe az minden ágazatban érezhető.

Hogy melyek az elképzeléseim?

1. Összefogás: a kis termelők egymaguk próbálnak megállni a lábukon de sajnos ez nem lehetséges mivel, egy viszonteladó szupermarketnek nem elég csak 15 zsák pityóka, vagy 20 zsák sárgarépa hanem kamion számra vásárolja fel a terményeket. Így a megoldás az összefogás 10 zsák több mint 1 és 50 több mint 10, vagyis minél többen belépnének a termelő szövetkezetbe annál több terményt tudnának eladni, nagyob piacot tudnának meghódítani.
Miért is jó a gazdának? Ha csak 5 zsák pityókája marad meg azt is el tudja adni nem kell áron alol eladja az Aro-s kereskedőknek aki a falukat járják. A nagyobb gazdák akik csak erre szakosodtak közösen nagyobb megrendeléseket is el tudnának látni, de a kisgazdák terményeit is fel tudnák vásárolni és tovább adni, a pénz pedig a megyébe marad.

2. Fejlesztés: Önállóan csak egy ilyen szövetkezet nem maradna sokáig életképes ezért szükség van fejlesztésekre, mint pl. csomagoló gépek, igy a haszon még nagyobb, a már kész becsomagolt terményeket direkt a polcokra tudják rakni, fa gazdák rövid idő alatt a terményeiket el tudnák adni, nem maradna a nyakukon.

3. Terjeszkedés: be kell látni hogy egész megyére kivetíteni nem lehet, de ha az elképzelés életképes akkor helyi, községi és akár nagyobb területi begyűjtő központokat is lehetne létrehozni, de feltevődik a kérdés hogy ki hozza létre a központokat?

 A válasz: Gazdák, befektetők, állam
Mindhárom megoldás életképes éspedig, ha a gazdák hozzák létre akkor saját maguk tervezhetnek, hogy mit, mennyit, hogyan?
Ha egy befektető akkor szerződéseket készíthet a gazdákkal hogy miből mennyit vásárol fel, milyen áron.
Ha az állam akkor egy államilag kiszabott áron mindenkitől fel tudná vásárolni a terményeket.

Szerintem a legoptimálisabb a gazdák, de a befektetőkkel karöltve akik piacot keresnének a terményekre.

Vagy maradjon minden a régi? Hozzák török sárgarépát, paradicsomot stb, jó az a románnak a földjeiket meg adják el a külföldieknek.

Visszatérve az első bekezdéshez, miért segítene ez a megyén, az országon, a pénz az országba maradna, utakat lehetne fejleszteni, gyárakat és feldolgozó üzemeket építeni, turizmust segíteni. Ha az országba van tőke  van termelés akkor az ipar is beindul és a pénz körforgása is egészségesebb lesz mint ma.

2011. február 21., hétfő

Feltörekvőben a román banánexport


A Realitatea.net által közzétett információ szerint, annak ellenére, hogy Románia potenciális gabona, kukorica, répa, káposzta és paradicsom termelőnek számít, a statisztikai adatok szerint jóval több kávét illetve déli gyümölcsöt exportál, mint az országban termelhető gyümölcs- és zöldségféleségeket.

Az Incont.ro adatai szerint, az elmúlt év 10 hónapjában Románia 2.050 tonna banánt exportált, melynek összértéke elérte az 1,3 millió eurót. Annak ellenére, hogy az ország klímája leginkább a kukorica, a paradicsom, a dinnye és az uborka termesztésének felel meg leginkább, 2010-ben mindössze 1.264 tonna dinnyét és 208 tonna paradicsomot szállítottunk külföldre.A hazai kereskedők továbbá olyan egzotikus gyümölcsöket is exportálnak, mint a datolya és a füge összesen 64 tonnányit, kesu- és kókuszdióból pedig 180 tonnát. 2010-ben a citrusfélék közül Románia 2.253 tonnát exportált, míg káposztából 478-, répából pedig 908 tonnányit. A romániai kereskedők a kávé tekintetében sem kereskedtek rosszul, mivel 1.391 tonnányit sikerült külföldön értékesíteni.

A tényeken kívül sokakban jogosan merült fel a „hogyan lehetséges mindez" kérdés. Szakértők szerint a jelenség hátterében az áll, hogy a legtöbb cég Equadorból exportálja a banánt, amit aztán külföldön jóval drágában ad tovább. Ugyanakkor kevésbé jellemző, mégis előfordul, hogy egyes kiwi- és banánfajták termesztésével néhány hazai termelő is foglalkozik.

A kérdés másik aspektusa rávilágít arra, hogy az európai 95 százalékos átlaghoz viszonyítva a romániai lakosok 10 kilogrammal kevesebb friss gyümölcsöt fogyasztanak. Az említett statisztikai adatokat figyelembe véve, Valeriu Tabara mezőgazdasági miniszter szerint nem véletlen, hogy a feketekereskedelem egyre nagyobb méreteket ölt.

Forrás: impulzus.ro

2011. február 13., vasárnap

1984

Mivel is kezdjem, nálam ez a regény bekerült a top 10-be, nagyon érdekes, viszonylag nehéz, izgalommal és cselszövéssekkel teli cselekménye kellemes kikapcsolódást és egy bizonyos szintű fanatizmust váltott ki belölem az olvasása közben. Ha megfigyeljük, minden reality-show nagy hasonlóságot mutat G. Orwell 1984 című utópiájával. És vajon belegondoltunk-e már abba, hogy a Big brother show miért éppen a Nagy Testvér nevet kapta…
Az 1984 egy szatirikus politikai és szerelmi regény, egy negatív utópia más néven dísztópia, amelyben az állam Oceánia totalitárius diktaturát diktál hazugságokkal, félelemkeltéssel, és kegyetlen büntetésekkel. 

A regény Oceániában játszódik, egy olyan országba ahol kommunizmus van, hasonlatos a Hitleri és Sztálini kommunizmushoz, nem is beszélve más államok kommunizmusára, talán még a 89 előtti Romániához is. 

Ebben a regényben találkoztam azzal amit Lucian Boia: Történelem és Mítosz a román történelembe című könyvében olvastam a Történelem hamisítással. A párt folyamatosan belenyúlt a múltba és nyíltan állítja, hogy egy esemény soha nem történt meg, talán igaz ez az általunk ismert történelemre is. 
"Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is."

Ahogy a könyv első felében bemutatja Orwell, Wilson Smithen keresztül a világot, olyan mintha már hallottam volna róla, olyan mintha már valami nagyon hasonló történt volna már és történtek is csak jóval később mint amikor a regény íródott 1948-ban, állandó félelem, terror, tervgazdaság, állami cenzúra, betiltott könyvek, üres boltok, fejadagok, éjjel eltűnő emberek, munkatáborok. 

Az 1984 Nagy Brittania területén játszódik az állami struktúra négy részből áll amelynek a neveik az ellenkezőjét takarják: 
a Béke-minisztérium háborúval foglalkozik, az Igazság-minisztérium hazugságokkal, a Szeretet-minisztérium kínzással, s a Bőség-minisztérium éheztetéssel.”

A párt vezére a mindentudó Nagy Testvér akinek arcát ábrázoló plakátjai a város több helyén megtalálhatóak, senki nem látta senki nem tud róla semmit, a plakátokon megtalálható a jelmondat : a Nagy Testvér szemmel tart. A párt legnagyobb ellensége a testvériség vezére Goldstein, aki szerintem (a célzásoknak köszönhetően) nem is valóságos személy hanem a párt hozta létre, de a Nagy Testvér sem létezik, már rég halott ez utóbb derül ki amikor a vallatások során Winston O'Brientől megtudja. 

A Párt három jelmondata, amely mindenhol látható: 
A HÁBORÚ: BÉKE
A SZABADSÁG: SZOLGASÁG
A TUDATLANSÁG: ERŐ”

Az 1984 világának térképe. A könyv csak bizonyos határokat említ pontosan – a térkép tehát részben feltételezés. A regény végén elterjed a hír, hogy Óceánia egész Afrikát elfoglalta. 

A regényből kiderül hogy miért és hogyan működik az angszoc rendszere, tömören az egész rendszer a megtévesztésre épül. A kollektivizálásra azért volt szükség, hogy a tőkésosztályt felszámolják, a potenciális veszély megszüntessék. Tessék lehet párhuzamot vonni a történekembe történt dolgokkal. 

Hogyan is tevődik össze a társadalom: 
"Amikortól írásos emlékeink vannak, de valószínűleg a neolit korszak végétől háromféle ember élt a világon: felül, középen és alul lévők. E három embercsoport céljai teljesen összeegyezhetetlenek."  
" A három csoport közül egyedül az alsó az, amelyiknek sohasem sikerült még átmenetileg sem, elérni a céljait." 

De hogyan is működött az állítólagos kommunizmusi egyenlőség: 

- a piramis csúcsán a Nagy Testvér áll (vezér) 
- belső párt (miniszterek, titkosrendőrség, hadsereg vezérei) 
- külső párt (párt tagok) 
- prolik (néma tömeg) 

Ebben a rendszerben a csoportok közötti áramlás sokkal kevesebb mint a kapitalizmusban. A párttagokat a "Gondolatrendőrség" figyeli, hogy senki nem merjen lázadni a párt ellen. 

Az Angszoc berendezkedés a középső réteg szabályzására épült, illetve arra, hogy a tudatlan proletár réteg a törvényen kívül állt: rájuk nem vonatkoztak a teleképek, életüket nem figyelték. Ezek fő eszköze az agymosás volt, amit tulajdonképpen burkoltan ki is mutatott a párt jelszavában: „A TUDATLANSÁG: ERŐ”. 
A társadalmi másik fontos része a vallás, amit a műben szintén a Párthoz kellett fűzni. A párt által megszabott napirendben folytak a dolgok: minden nap volt Két Perc Gyűlölet, ahova leültették a tömeget, és a telekép idegesítő, visító hangot hallatott, miközben az aktuális ellenségek képei tűntek fel.


Hogyan is lehet elhinni a sok hazugságot amit a párt terjeszt? 
A válasz a "dupalgondol segítségével" 

duplagondol = azt a képességet jelenti, hogy valaki egyidejűleg két, egymásnak ellentmondó nézet birtokában van, s mindkettőt elfogadja. […] Még a duplagondol szó használatakor is szükség van a duplagondol alkalmazására. A szó használatával ugyanis elismeri az ember, hogy meghamisítja a valóságot; a duplagondol azonnali alkalmazásával kitörli ennek tudatát; s így tovább a végtelenségig: a hazugsággal mindig az igazság elé ugrik. 

Es hogyan figyelik az embereket? 

A telekép segítségével: A telekép egy falba épített eszköz volt, amit soha nem lehetett kikapcsolni, csak a lehalkítására volt lehetőség. Ezek mellett egy „másodlagos” funkciója is volt az eszközöknek, ugyanis minden közterületről, szobáról, munkahelyről élőképpel és hanggal szolgált a nap huszonnégy órájában a Gondolatrendőrségnek. Eközben a telekép folyamatos adást sugárzott, természetesen a hatalmon lévő Párt adását, melynek primer célja a tömeg agymosása volt. 

Orwell egy új nyelvet teremtett, amit saját nyelvén újbeszélnek nevezett el. A nyelv letisztult, nem voltak szinonimák, a főneveket, mellékneveket, és néha az igéket is ugyanaz a szó jelölte. A pozitív jelentésű szavak ellentétét is megszüntette, például a „jó” ellentéte már nem a „rossz” volt, hanem a „nemjó”. 


Mi lett a főhősünk sorsa?
Miután összejött a szerelmével Juliával, beleptek a pártellenes testvériségbe amelynek egyik kulcsfontosságú alakja O'Brien volt, mint utóbb kiderült ő a belső párt tagja és a Gondolatrendörségnek dolgozik, miután megtörtént az árulás Winston a Szeretet minisztériumba került ahol hónapokig kínoztak, fagátak, de igazán csak a 101-es szoba tudta megtörni, gondolatait átformálni és elárulni szerelmét. Ezek után szabadon engedték, ahol várta a végítéletet, a nyilvános tárgyalás után a fehér folyosón mikor megkapta a fejébe a várva várt golyót boldogan halt meg.


Csak ajánlani tudom mindenkinek, jó olvasást.
(Akinek kell a regény az szóljon.)
mail: fzsolt18@gmail.com

2011. február 11., péntek

A postamester

Egy újabb film amelyik egy kicsit megmozgatta a fantáziámat, mondjuk nem volt nehéz műfaját tekintve fantasy, komédia. 


A történet egy olyan világban játszódik amely hasonlít a mi társadalmunkhoz, világunkhoz: csalók, bűnözök, politikusok, üzletemberek és az egyszerű emberek világában, ahol minden mindennel összefügg. 
Moist Von Lipwig (Hamis von Álbajusz) megrögzött szélhámos. Sok bűn terheli a lelkét, de a törvény elől nem menekülhet ő sem, de sikerül megmenekülnie az akasztófától, de azzal a  feltétellel ha újraindítja a postát Ankh-Morpork városában. Na innen kezdődnek a bonyodalmak mivel a posta romos, halomban állnak a levelek, és csak két alkalmazottja van de a fő problémát nem is ez jelenti hanem a konkurencia a  Clacks Company, vagyis a kattogó jelenti. a kattogó tulajdonosa Reacher Gilt (Mohon Teper)semmitől sem riad vissza, hogy akadályozza Lipwiget a munkában.
Álbajuszt munkájában Mr. Garas és Steanley segitík akik a posta alkalmazottai
A kalandos történet során a főhős megismerkedik Miss Kedvesszívvel és Pumpáló 19-el a golemmel aki furcsa teremtés akár a körülötte levő világ. 


A film gazdagon tartalmaz izgalmas jeleneteket, akció és vicces eseményeket és az a furcsa világ amelyben az egész film játszódik kellemes kikapcsolódást okozott. A sok elgondolkodtató úgymond nehéz film után eléggé jol esett ez a falyta kikapcsolódás, igaz hosszúra sikeredett de nézhető, de egy nagyobb társaság számára én nem ajánlom, mert nem olyan pörgős, hogy sok embert egyszerre lekössön és hosszú is ahhoz 2X91 perc.


Hogy mi a tanúság?
Ezt mindenki maga döntse el, szerintem ha komolyan vesszük a filmet akkor tanúi lehetünk, hogyan lehet megváltozni, tudatára ébredni annak hogy a szélhámosságon, a hazugságon kívül más is létezik, mint a barátság, őszinteség, más ember iránt érzett szeretet, ezek miatt nem kell beleszeretni a PÉNZBE. 

Lehet hogy az élethez nem elég a bátorság, tanulás, tudás szerencse is kell. De ha nincs szerencsénk akkor legyünk bátrak, mert "bátraké a szerencse".
Jó filmezést mindenkinek....

2011. február 5., szombat

Filmajánló: Inception- Eredet

Az elmult időszakban rengeteg filmet néztem meg ezért arra gondoltam, hogy készítek egy kis filmajánlót ezekből hátha kedvet csinálok a filmnézéshez. Hozzátennem még azt is, hogy miért nem lehet Sepsiszentgyörgyön egy kis mozit üzemeltetni, ahol nem csak román feliratos filmek mennek mint volt anno hanem magyar szinkronos filmek is mivel be kell látni azt, hogy a magyarok még többségben vannak itt és senki nem azért ülne be a moziba hogy román felirattal nézzen meg egy amerikai filmet.

Inception-Eredet
A film rövid ismertetője: Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) képzett tolvaj, a legjobb az “extrahálás” veszélyes művészetében, azaz titkokat lop ki az emberek elméjéből, akkor, amikor az a legsebezhetőbb: álmukban. Cobb különleges tehetsége az új világ egyik legkeresettebb ipari kémévé tette őt, de drága árat fizetett érte: mindent elveszített, amit valaha szeretett és folyamatosan veszély fenyegeti az életét.
Legújabb megbízása azonban megváltást hozhat az életébe – visszakaphatja régi életét, ha teljesít egy merőben szokatlan küldetést, profi csapatával együttműködve most nem eloroznia kell egy emléket, hanem épp ellenkezőleg: beplántálni egyet a célszemély agyába. Hiába azonban a gondos tervezés, az ellenfél ezúttal úgy tűnik, minden lépésüket előre tudja…

Személyes élményem nem merült ki abban, hogy tetszett a film és volt mondanivalója oszt többet nem nézem meg soha mert alig vártam a végét, komolyan mondom olyan rég nem volt hogy egy film ennyire lekössön. A film nem a rövid fajtákhoz tartozik elég hosszú, de ugyanakkor nem vontatott és a zenéje is jól sikerült.
A film nagy része álomban zajlik, különböző szinteken, nekem személy szerint Az Ember Tragédiáját juttatta eszembe ott is a történet nagy része álomban zajlik, és ott is van olyan, hogy álom az álomban de ez a film még annál is bonyolultabb érdekesebb.
A végéről ne is beszéljek....ajánlom mindenkinek, egy két csomag pop-corn mellett kellemes kikapcsolódásban lesz részünk.

2011. február 2., szerda

JBC-Üzleti tervek versenye 2010-JBC I. rész

Ezen a versenyen vagyis a JBC -által szervezett üzleti tervek versenyén én is megméretettem magamat és a sok kiváló dolgozatból az enyém került ki győztesnek, komolyan én dönteni nem tudtam volna, mivel mindenki más szemszögből mutatta be a vállalkozását.Volt aki a humoron mások a számokon, szakmai szemszögből közelítve próbálta meggyőzni a zsűri kegyeit.

A vállalatom az Eco-House nevet viseli és az alternatív energia felhasználáshoz nyújt megoldásokat. Az alábbiakban a vállalatot mutatom be aki el akarja az egészet olvasni írjon egy mailt az fzsolt18@gmail.com címre.

A bejegyzés első része a vállalat bemutatásával foglalkozik a masodik az iparág piac elemzést, a marketing tervet és a működési tervet fogja tartalmazni; a harmadik rész a személyzeti tervet, kockázat és kockázat elemzést, az utolsó pedig a pénzügyi tervet.


A vállalkozás általános bemutatása


Az Eco-House Kft. Energia takarékos és környezetkimélő megoldásokat, termékeket biztosít a megrendelői számára. Napjainkban, egyre többen figyelnek és fordítanak több hangsúlyt az energiatakarékosságra és a környezet védelemre.

A vállalat föbb céljai:

 • Szakszerű tanácsadással, tervezéssel és kivitelezéssel próbálunk leendő ügyfeleinknek megvalósítani elképzeléseiket 
 • Regionális és helyi szinten piaci fölény megszerzése 
 • Az energiatakarékos és környezetkímélő „alternativ energiát” felhasználó termékek széles körű megismertetése és elterjedésének, felhasználásának fokozása 


A vállalat fejlesztési stratégiája:


1. 0-2 év rövidtávú fejlesztési terv:
 • Website készítése online vásárlási lehetőséggel ahol az érdeklődők nem csak információt kaphatnak a vállalatról és termékeiről hanem meg is vásárolhatják azokat előnyösebb áron ezek a termékek: kisebb napelem panelek, energiatakarékos villanykörték, napelemes gadetek, játékok napelemmel ellátott kerti felszerelések, zseblámpák stb. 
 • Partneri kapcsolatok kiépítése más vállaltokkal akik hajlandóak lennének forgalmazni a termékeket (villany szaküzletek, kerti dekorációval foglalkozó szaküzletek, elektronikus üzletek, kertészeti cikkeket forgalmazó szaküzletek, építkezési vállalatok, hasonló profilú online üzletek) 
 • A vállalat folyamatos bővítése, felszerelések vásárlása, a termékskála folyamatos bővítése, szakemberek alkalmazása 
 • A vállalat reklámozása a helyi valamint a regionális szinten a média bevonásával valamint online reklámozás a Google Adsense programja segítségével. 

2. 2-5 év középtávú fejlesztési terv:
 • A webes üzlet mellet sajat bemutatóüzlet Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Csikszeredában valamint ezek folyamatos bővítése és fejlesztése
 • A vállalat betőrése regionális piacra (Erdélyi régió) projektekben való részvétel, saját projektek levezetése (kisebb gyárcsarnokok, házak)
 • A temékek bővítése a geotermális fűtés rendszerekkel(hőszivattyuk), napelem rendszerek, stb
 • A reklámkamapány bővítése regionális és országos szinten
 • A partneri kapcsolatok bővítése és az építészeti vállalatokkal való szorosabb együttműködés kialakítása


3. Több mint 5 év

 • Az Eco House megjelenése az országos valamint a nemzetközi piacon
 • Saját projektek levezetése nagy gyárak, teljes öko-házak
 • Közvetlen imprtőri státusz megszerzése az új termékek esetében, igy az viszonteladásból származó jövedelem fontos részét képezi majd a vállalat költségvetésében
 • A reklámkampányok folyamatos bővítése interneten, országos tv csatornákon, előadások során
 • Környezetvédelmi programokban való vészétel


A vállalat nem csak eladni kívánja a környezet és energia barát termékeket hanem előadások, kiadványok révén megismertetni az emberekkel ezeknek a fontosságát, hatékonyságát.

Az ökologikus, energiatakarékos termékekre egyre nagyobb a kereslet köszönhetően az energia árak folyamatos növekedésének. Az ilyen megoldások egyre olcsóbbak és hatékonyabbak, elérhetőbbek lesznek a nagyközönség számára ezért a vállalatnak a folyamatos fejlődési lehetősége garantált. A vásárlókat a legkönnyebben a termékek energiatakarékosságának kihangsúlyozás révén lehet megfogni, ezek hangsúlyozására szükség van bemutatókat rendezni, környezetvédelmi napokban részt venni, valamint kiállításokon részt venni.

Az vállalat által forgalamazott termékek piaca fellendűlőben van, amelyek a következőknek tudhatóak be: az állami támogatás mértékenek a növekedése, az emberek környezetbarát tudatosságának növekedése. A 2009- es év végére 17,500 lakás volt felszerelve napellemmel vagy geotermális fűtéssel, ez a szám 2010-év végére akár meg is duplázodhat a szakértők szerin. A piac még csak most indult el tehát oriási potenciál rejlik benne.

A vállalat közvetlen beszállítói:


 • Solar Panel Store
 • Farnell Romania
 • Phoenix Com
 • Grünpower Technic


A vállalat potenciális üzleti partnerei:

 • építészeti vállalatok
 • virágüzletek, kertészeti berendezéseket forgalmazó szaküzletek
 • villanyossági szaküzletek
 • elektromos termékeket forgalmazó szaküzletek, IT szaküzletek
 • online szaküzletek

2011. február 1., kedd

A pápa is megáldotta a közösségi oldalakat

Ezévi üzenetében XVI. Benedek kiváló pasztorizációs eszköznek nevezte a közösségi oldalakat, de ugyanakkor óvott az elszemélytelenedéstől is.

 

XVI. Benedek pápa  a Kommunikáció Világnapja alkalmából újra hangsúlyosan szólalt meg az internettel, az internetes jelenségekkel kapcsolatban, s üzenetének lényege, hogy megáldja a közösségi oldalakat mint az evangélium terjesztésére is alkalmas kommunikációs formát, de óvja is a híveket egy olyan használattól, amely lélektelen, üres időtöltés, s felhívta a figyelmet a virtuálissal szemben a személyes kapcsolattartás fontosságára is.
A tavaly a papokat a blogolás lehetőségeire figyelmeztető egyházfő a netes terminológiát használva hangsúlyozta, hogy az igazság nem lájkolás kérdése, a megosztandó érték nem mérhető népszerűségi mutatókkal. Kijelentései szerint az evangélium hirdetése megkívánja a kommunikációt, ennek azonban tiszteletteljesnek és érzékenynek kell lennie. Az  üzenetet kommentáló Celli érsek elismerte, hogy van kockázat abban, ha katolikus célokra használják a net eszközeit, épp ezért dolgoznak egy olyan útmutató elkészítésén, mely segít majd a megfelelő internetes stílus és viselkedés kialakításában.
pápa
A pápai üzenet egyébként roppant mód emlékeztetett a tavalyira, amikor XVI. Benedek egyszerre emlegette a digitális kor áldásait és átkait: most is elmondta, hogy a közösségi hálók rendszere csodálatos út a közösségépítésre, de arra külön felhívta a figyelmet, hogy nagyon kell vigyázni velük, nehogy e kapcsolatok átvegyék a valós, a tényleges személyes viszonyok helyét: „Létezik a kommunikációnak egy keresztény módja, mely őszinte, nyitott, felelősségteljes és tiszteletben tartja a másikat. Az evangélium hirdetése az új média segítségével nem azt jelenti csak, hogy vallásos tartalmakat illesztünk be a médiaplatformokba, hanem állandó tanúságtételt a virtuális profilban, a kommunikáció folyamán hozott döntésekben, a tetszés kinyilvánításában és a megítélésekben; mindezeknek a cselekvéseknek összhangban kell lenniük az evangéliummal.”
A Vatikánban láthatóan nagy hangsúlyt kap az utóbbi években az internetes jelenlét: a YouTube-csatorna és a Pope2You.net honlap, iPhone- és Facebook-alkalmazások után húsvétkor egy új multimédiás honlapot kíván indítani a Szentszék.

Forrás:itcafe.hu